Sundhedsfagligt grundlag

​Det sundhedsfaglige grundlag for udbredelsen af telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL i hovedstaden

Formålet med det telemedicinske tilbud til borgere med KOL i hovedstaden er at styrke borgerens tryghed og mestring af sygdom og livssituation med KOL. Den rehabiliterende tankegang er således styrende, og med det telemedicinske tilbud er det målet, at borgeren selv bliver i stand til at varetage og forstå egne målinger og symptomer, og derigennem i højere grad kan tage ansvar for egen sygdom - med støtte fra det sundhedsfaglige personale via telemedicin.

Det sundhedsfaglige grundlag for det telemedicinske KOL-tilbud i hovedstaden fastsætter rammerne for bl.a. målgruppe, sundhedsfagligt indhold, sundhedsfaglige kompetencekrav samt ansvar og samarbejde på tværs af sektorer, herunder:

  • Målgruppen for det telemedicinske tilbud er borgere med meget svær KOL (GOLD gr. D)
  • Målinger og registreringer omfatter iltmætning af blodet (saturation), puls, vægt, symptomscore og rejse-sætte-sig-test
  • Kommunerne har som udgangspunkt ansvar for monitoreringen. Dog er det i visse tilfælde hospitalet, der varetager monitoreringen
  • Behandlingsansvaret ligger enten i almen praksis eller i lungeambulatorierne.

Identifikation og henvisning af borgere til det telemedicinske tilbud sker i almen praksis og på lungeafdelingerne.

Det sundhedsfaglige grundlag tager afsæt i anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen, er udarbejdet af en tværsektoriel arbejdsgruppe under landsdelsprogrammet. Det sundhedsfaglige grundlag er tiltrådt af programstyregruppen og Det Sundhedsfaglige Råd i Region Hovedstaden.

Det sundhedsfaglige grundlag er opdateret i efteråret 2019.

Her kan du læse det Sundhedsfaglig grundlag 2019.

Redaktør