​​​

Nye og bedre samarbejdsformer

På en række områder er den tværsektorielle håndtering af opgaveløsningen gennem koordination og samarbejde ikke tilstrækkelig til at opnå kvalitet og sammenhæng for borgeren. Særligt er der behov for at fokusere på sårbare borgere, der modtager samtidig behandling fra flere sektorer. Visionen Nye og bedre samarbejdsformer består af ét indsatsområde.​