​​​​

Borgeren som aktiv samarbejdspart

Borgerens indsigt og medvirken er vigtig for en vellykket forebyggelse, behandling, genoptræning og rehabilitering og for et ligeværdigt samspil mellem professionelle og borgere. Visionen Borgeren som aktiv samarbejdspart er et gennemgående fokus i hele sundhedsaftalen og består af to indsatsområder.​