IT-understøttelse af telemedicin

Alle 98 kommuner og 5 regioner er i forbindelse med udbredelsen af telemedicinsk hjemmemonitorering gået sammen om et fælles udbud af it-understøttelsen af telemedicin.

Alle 98 kommuner og 5 regioner er i forbindelse med udbredelsen af telemedicinsk hjemmemonitorering gået sammen om fælles udbud af it-understøttelsen af telemedicin.

Der er tale om to udbud – et udbud af en telemedicinsk infrastruktur og et udbud af telemedicinske it-løsninger til borgere og medarbejdere. I november 2018 blev der valgt én leverandør af den telemedicinske infrastruktur for hele landet. Der er netop indgået kontrakt med en leverandør af en medarbejderløsning, og senest juni 2019 vælges leverandør af en borgerløsning.

Landsdelsprogrammerne for Hovedstaden og Sjælland går sammen om at indkøbe én fælles medarbejderløsning og én fælles borgerløsning for de to landsdelsprogrammers kommuner og to regioner.

Redaktør