IT-understøttelse af telemedicin

Alle 98 kommuner og 5 regioner er i forbindelse med udbredelsen af telemedicinsk hjemmemonitorering gået sammen om et fælles udbud af it-understøttelsen af telemedicin.

Alle 98 kommuner og 5 regioner er i forbindelse med udbredelsen af telemedicinsk hjemmemonitorering gået sammen om fælles udbud af it-understøttelsen af telemedicin.

Der er tale om to udbud – et udbud af en telemedicinsk infrastruktur og et udbud af telemedicinske it-løsninger til borgere og medarbejdere. I september 2018 bliver der indgået kontrakt med en leverandør af den telemedicinske infrastruktur og i løbet af efteråret bliver der indgået kontrakter om rammeaftaler med leverandører af hhv. medarbejder- og borgerløsninger. Der afgives én bestilling af den telemedicinske infrastruktur for alle landets kommuner og regioner. Det er hensigten, at der indkøbes én fælles medarbejderløsning og én fælles borgerløsning for alle 29 kommuner og regionen i hovedstaden.

Redaktør