Organisering og kontakt

Organisering og kontaktoplysninger til programsekretariat

​Udbredelsen af telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL i hovedstaden er organiseret som et program, med en tværsektoriel programstyregruppe og et fælles sekretariat. I styregruppen deltager repræsentanter fra kommunerne i hovedstadsregionen, Region Hovedstaden, almen praksis samt Lungeforeningen. Styregruppen har ansvar for at fastlægge rammerne for udbredelsen, bl.a. det sundhedsfaglige grundlag, koncept for service, support og logistik og tilvejebringe det nødvendige aftalegrundlag mellem kommuner og region.

Kontaktoplysninger programsekretariat:

 Signe Vind, Københavns Kommune, mobil: 40 20 21 58, e-mail: fr5g@kk.dk

Annette Lyneborg Nielsen, Region Hovedstaden, mobil: 26 73 89 80,

e-mail: annette.lyneborg.nielsen@regionh.dk

Redaktør