Sundhedsfagligt grundlag

​Det sundhedsfaglige grundlag for udbredelsen af telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL i hovedstaden

​Formålet med det telemedicinske tilbud er at styrke borgerens tryghed og egenmestring. Den rehabiliterende tankegang er således styrende, og der arbejdes mod, at borgeren selv bliver i stand til at varetage og forstå egne målinger og symptomer og derigennem i højere grad kan tage ansvar for egen sygdom - med støtte fra det sundhedsfaglige personale via telemedicin.

Det sundhedsfaglige grundlag for udbredelsen af telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL i hovedstaden fastsætter rammerne for bl.a. målgruppe, sundhedsfagligt indhold, sundhedsfaglige kompetencekrav samt ansvar og samarbejde på tværs af sektorer, herunder:

    • Målgruppen for det telemedicinske tilbud er borgere med meget svær KOL (GOLD gr. D)
    • Målinger og registreringer omfatter iltmætning af blodet (saturation), puls, vægt, symptomscore og rejse-sætte-sig-test
    • Kommunerne har som udgangspunkt ansvar for monitoreringen. Dog er det i visse tilfælde hospitalet, der varetager monitoreringen
    • Behandlingsansvaret ligger enten i almen praksis eller i lungeambulatorierne.
    • Identifikation og henvisning af borgere til det telemedicinske tilbud sker i almen praksis og på hospitalerne.

Det sundhedsfaglige grundlag tager afsæt i anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen, er udarbejdet af en tværsektoriel arbejdsgruppe under landsdelsprogrammet. Det sundhedsfaglige grundlag er tiltrådt af programstyregruppen og Det Sundhedsfaglige Råd i Region Hovedstaden.

Læs mere om det sundhedsfaglige grundlag for telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL i Hovedstadsregionen her.

Sundhedsfagligt grundlag.pdf

Redaktør