Telemedicinsk sårbehandling

På siden kan du læse mere om telemedicinsk sårvudering og hente relevant materiale.  

Det telemedicinske sårvurderingsprojekt, der i Region Hovedstaden har omfattet 29 kommuner og 5 sårambulatorier – herunder Videncenter for Sårheling på Bispebjerg Hospital - er pr. 1. september 2015 overgået til drift.

Den telemedicinske sårjournal/Pleje.net driftes af Dansk Telemedicin og systemforvaltes af Region Nordjylland.

 

Hovedstadsregionen har fuld udbredelse af telemedicinsk sårvurdering i kommunernes hjemmepleje, hvilket betyder, at telemedicinsk sårbehandling tilbydes af alle kommuner og regionens 5 sårambulatorier/sårcentre.

 

Til understøttelse af kompetenceudvikling og vejledning af social- og sundhedsassistenter/hjælpere i kommunerne er der udviklet dels en App, der viser identifikation, forebyggelse og håndtering af tryksår, dels en materialesamling til brug for undervisning i forebyggelse og håndtering af tryksår. Begge dele er forankret i Telemedicinsk Videncenter. Undervisningsmaterialet kan hentes her:

 Forebyggelse af tryksår UV materiale.pdf

 

 

Appén er udviklet i den allerede eksisterende Kronika- app. og er tilgængelig i Google play og Apple appstore. Appén er udviklet til samtlige smartphones og er gratis at anvende.

 

Der afholdes et årligt møde i hver kommunale sårklynge med tilhørende sårambulatorier/centre. Københavns Kommune og Telemedicinsk Videncenter faciliterer disse møder.

For at sikre vidensdeling om sårbehandling og formidling af nyeste viden på sårområdet tilbyder hvert sårambulatorium/sårcenter ét vidensdelingsmøde pr. år for alle kommuner og øvrige sårcentre. Der tilbydes desuden to årlige kurser i telemedicinsk sårbehandling, der afholdes af Videncenter for Sårheling på Frederiksberg og Bispebjerg hospital.

 

Den sidste version af Samarbejdsaftalen mellem de 29 kommuner og regionens sårambulatorier/centre er gældende til udgangen af 2018. Københavns Kommune og Telemedicinsk Videncenter er ansvarlige for, at aftalen opdateres.

Samarbejdsaftale vedrørende telemedicinsk sårvurdering - 2017 til 2018.pdf

 

 

Nyhedsbreve:

Nyhedsbrev maj 2018 - Telemedicinsk sårbehandling.pdf

 

Redaktør