IT-understøttelse af telemedicin

Alle 98 kommuner og 5 regioner er i forbindelse med udbredelsen af telemedicinsk hjemmemonitorering gået sammen om et fælles udbud af it-understøttelsen af telemedicin.

​Alle 98 kommuner og 5 regioner er i forbindelse med udbredelsen af telemedicinsk hjemmemonitorering gået sammen om et fælles udbud af it-understøttelsen af telemedicin.

Der er tale om to udbud – et udbud af en telemedicinsk infrastruktur og et udbud af telemedicinske it-løsninger til borgere og medarbejdere. Udbuddet lægger op til, at der inden sommer 2018 indgås rammeaftaler med flere leverandører, som kommuner og regioner kan benytte sig af. Der vil blive udsendt mere information til kommunerne i løbet af foråret 2018.

Redaktør