Telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL i hovedstaden

Telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL skal udbredes i hele landet. Udbredelsen er organiseret i fem landsdelsprogrammer. På de følgende sider findes information om planlægningen, organiseringen og udbredelsen af telemedicinsk hjemmemonitorering i Landsdelsprogrammet for hovedstadsregionen, der omfatter de 29 kommuner og regionen.

 

Telemedicinsk hjemmemonitorering er, udover at være aftalt i regionernes og kommunernes økonomiaftaler med staten for 2016, også en indsats under sundhedsaftalen mellem Region Hovedstaden og kommunerne for perioden 2015-2018. 


Redaktør