​​​

Lighed i sundhed

Sundhedsprofilen i Region Hovedstaden viser, at vi har en stor udfordring i forhold til at skabe lighed i sundhed. Uligheden ses i forhold til sundhedsadfærd, risikofaktorer og sygdomsmønstre. Visionen Lighed i sundhed er et gennemgående fokusområde i hele sundhedsaftalen og består af to indsatsområder. ​​