​​​​​

Sammenhæng og kvalitet

Under visionen Sammenhæng og kvalitet findes fire indsatsområder: Tværgående indsatsområder, forebyggelse, behandling og pleje og genoptræning og rehabilitering.