Borgere med erhvervet hjerneskade

Med sundhedsaftalens indsatser for borgere med erhvervet hjerneskade vil vi arbejde med implementering af forløbsprogrammerne for både børn og voksne og forebygge genindlæggelser og forværring af borgeren og de pårørendes situation. 

​​

​Der er behov for et særligt fokus på borgere med erhvervet hjerneskade med henblik på at sikre effektive og sammenhængende forløb og for at mindske følgerne af hjerneskaden og derigennem borgerens mulighed for at opnå et selvstændigt og meningsfuldt liv.

Vi vil aftale perioden gøre følgende:

  • Arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forløbsprogrammer for rehabilitering af børn og voksne med erhvervet hjerneskade.

  • Etablere indsatser, som kan forebygge genindlæggelser og forværring af borgerens og familiens situation. Det kan eksempelvis handle om opretholdelse af en hjerneskadekoordinatorfunktion i kommunerne, gennem etablering af mulighed for revurdering/tilbageløb for borgere med særlige problemstillinger og gennem etablering af graduerede rehabiliteringstilbud både i kommunerne og på hospitaler.​

Redaktør