​​​

Målgrupper

Sundhedsaftalen omfatter alle borgere, der har behov for en sammenhængende indsats fra kommuner, hospitaler og praksissektoren. Aftalen gælder derfor både for det somatiske og det psykiatriske område. Nogle målgrupper har imidlertid behov for en særlig fokuseret indsats.  ​