Det går fremad med kommunikationen på tværs af sektorer

​Udskrivningsadviser, epikriser og genoptræningsplaner kommer nu hurtigere ud til patientens læge og kommune, når patienterne udskrives fra et af regionens hospitaler.

​Når patienterne bevæger sig på tværs af sektorer, sendes der hver måned tusindvis af meddelelser mellem regionens hospitaler til praktiserende læger og kommunernes syge- og hjemmepleje i primær sektor. En undersøgelse viser, at hospitalerne i dag kommunikerer hurtigere og mere effektivt med primær sektor. Selvom der stadig er udfordringer, går det nu den rigtige vej med tværsektorielle elektroniske meddelelser som fx epikriser, udskrivningsadviser og genoptræningsplaner. 

Overgangen mellem primær og sekundær sektor er forbundet med patientsikkerhedsmæssige udfordringer. Derfor har regionen fokus på at skabe et godt og effektivt samarbejde og en god overgang i forløbet mellem hospitaler, patientens egen læge, speciallæger og den kommunale hjemmepleje. Nøglen til sikker og hurtig kommunikation på tværs af sektorer er elektroniske meddelelser. 

Flere epikriser, udskrivningsadviser og genoptræningsplaner til tiden

Med udskrivningsadvisen sender hospitalet via SP automatisk en kort meddelelse til kommunen om, at patienten er blevet udskrevet, hvis han/hun er registreret med en ydelse i hjemmeplejen eller sygeplejen. Adviseringen skal sendes ud senest to timer efter, patienten er udskrevet. Regionens mål er, at det sker rettidigt i 95 % af tilfældene. 

 • I de første ni måneder af 2016 blev advisen sendt rettidigt i 79 % af tilfældene. Siden er der sket en god fremgang. Således er andelen af rettidigt udsendte udskrivningsadviser oppe på 89 % i tilsvarende periode i 2017, og hele 93 % blev fremsendt rettidig i september måned 2017.

  Kilde: Sundhedsaftale 2017

Med epikrisen sikrer hospitalet, at alle lægefaglige relevante oplysninger om patientens indlæggelse videregives til patientens egen læge. Regionens mål er, at 90 % af epikriserne skal være sendt senest én hverdag efter udskrivelse. 

 • I de første ni måneder af 2016 blev 76 % af epikriserne sendt rettidigt. De første ni måneder af 2017 ligger tallet på 78 %. Og senest i oktober 2017 på 81 %.

  Kilde: Sundhedsaftale 2017

Med genoptræningsplanen sender hospitalet information om patientens samlede behov for genoptræningsindsatser, så kommunen kan overtage patientforløbet bedst muligt. Målet er, at kommunen modtager genoptræningsplanen senest 2 timer efter udskrivelsen i 100 % af tilfældene. 

 • De første ni måneder af 2016 skete det i 78 % af tilfældene. Også her ses forbedringer. Andelen af rettidigt udsendte genoptræningsplaner kom i de første ni måneder af 2017 op på 82 %.

  Sundhedsaftale 2017

FMK hænger stadig i bremsen

Fælles Medicinkort (FMK) sikrer, at sundhedspersoner på hospitaler, i praksissektor og fx hjemmeplejen har adgang til korrekte og opdaterede medicinoplysninger om patienterne. FMK ajourføres, når der foretages nye ordinationer eller ændres i ordinationerne. Det nationale mål er, at 95 % skal være ajourført inden for 2 timer efter udskrivning. 

 • April 2016 var andelen af ajourførte FMK for indlagte patienter 63,4 %. I maj 2017, hvor alle hospitaler var kommet var andelen 55 %, mens tallet i oktober 2017 er steget til 58 %.

  Kilde Driftsmålsstyring rapport for kampagnemål

Der har været og er fortsat tekniske udfordringer og besværligheder ved processer omkring FMK. Det er desværre hverken enkelt eller hurtigt at få tilrettet – der arbejdes dog hårdt på at få løst det sammen med Epic, sideløbende med anvendelsesoptimeringsindsatsen på hospitalerne. 

Men det går lige så stille i den rigtige retning.

Herudover er kravene til lægers og sygeplejerskers ajourføring blevet lempet noget, hvilket har medført, at arbejdsgangen i SP’s FMK løsning den 15. november 2017 er forenklet. Læs mere: 
Redaktør