Fællesmøde om Sundhedsaftalen 2015-2018

​Den 3. november 2016 var der fællesmøde for formandskaber og sekretærer for samordningsudvalg og arbejdsgrupper under Sundhedsaftalen 2015-2018.

Fællesmøderne gentages halvårligt og har til formål at styrke samarbejdet mellem sundhedsaftalens arbejdsgrupper, som arbejder med at udvikle indsatserne i sundhedsaftalen og samordningsudvalgene, som har til opgave at implementere indsatserne i sundhedsaftalen.

Programmet omhandlede bl.a.:

  • Eksempler fra arbejdet med sundhedsaftalen
  • Oplæg fra børnegruppen 
  • Hvad samordningsudvalgene beskæftiger sig med, og hvordan de arbejder med implementering af sundhedsaftalen
  • Gruppearbejde om hvordan vi sikrer god implementering af indsatserne i sundhedsaftalen.

Du kan finde program, deltagerliste og præsentationer fra dagen på siden under dokumenter.

Redaktør