Midtvejsstatus på Sundhedsaftalen

​Her kan du læse midtvejsstatus på Sundhedsaftalen 2015-2018.

Vi er nu halvvejs igennem aftaleperioden 2015 – 2018.

Sundhedskoordinationsudvalget har derfor udarbejdet en midtvejsstatus på arbejdet med aftalen.

I Midtvejsstatus kan man læse en række artikler, der beskriver status for arbejdet med nogle af de indsatser, som det er aftalt at gennemføre. Med artiklerne håber vi på at give et indblik i, hvor langt vi er nået i arbejdet med udvalgte indsatser, og hvilken betydning indsatserne kan få for borgerne og for samarbejdet mellem kommuner, hospitaler og almen praksis.

Her kan du læse midvejsstatus for aftaleperioden 2015-2018  (pdf-fil åbner i nyt vindue)

Redaktør