Reviderede grundaftale for benyttelse af korrespondancemeddelelsen (KM)

Her kan du læse den reviderede grundaftale for benyttelse af korrespondancemeddelelsen (KM) og den nye underaftale om benyttelse af KM i forbindelse med ambulante forløb.

Aftalerne om benyttelse af korrespondancemeddelelsen som er udarbejdet af sundheds-it arbejdsgruppen, blev godkendt af Den Administrative Styregruppe den 4. november 2016.

Der er nedenstående 2 aftaler:

  • "Grundaftale om brug af korrespondancemeddelelse i Region Hovedstaden" (grundaftalen). Dette er en revideret version af den nuværende "Aftale vedr. brug af elektronisk korrespondancemeddelelser".
  • "Underaftale for benyttelse af korrespondancemeddelelse mellem hospitaler og kommuner for ambulante forløb der kræver handling samme dag "(underaftalen).

Aftalerne træder i kraft 1. februar 2017. 

Det er samordningsudvalgene og it-sou'erne der står for den lokale implementering og opfølgning på aftalerne.

Her kan du se Aftaler om brug af korrespondancemeddelelsen.

Redaktør