Større tryghed i udskrivelsen

Ny kvalitativ undersøgelse om tryghed i udskrivelsen.

Undersøgelsen beskriver borgerens rejse fra indlæggelse til udskrivelse. Hvordan oplever den ældre medicinske patient at være indlagt og komme hjem igen efter et hospitalsforløb – og hvordan kommunikerer vi mellem sektorerne.

Resultaterne peger på 10 fokusområder, fordelt på modtagelsen, indlæggelsen, udskrivelsen og når borgeren er hjemme igen.

Det er Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse der har forestået undersøgelsen.  De har udarbejdet  rapporten "Større tryghed i udskrivelsen – Patientrejsen fra indlæggelsen til udskrivelsen".  

Her kan du læse rapporten Større tryghed i udskrivelsen - Patientrejsen fra indlæggelse til udskrivelse (pdf-fil åbner i nyt vindue).

I forbindelse med afrapporteringen er der afholdt en ideùdviklingsworkshop. Som resultat heraf er der udarbejdet et Idekatalog som kan bruges til inspiration i det videre arbejde med at gøre udskrivelsen mere tryg for borgerne.

Her kan du læse Idékataloget (pdf-fil åbner i nyt vindue).

Redaktør