Vejledning om brug af Fælles Medicinkort (FMK) i det tværsektorielle samarbejde

Her kan du læse ”Vejledning om brug af Fælles Medicinkort (FMK) med fokus på dokumentation og kommunikation af medicinsk behandling og sektorovergange".

Vejledningen er godkendt den 4. november 2016 i Den Administrative Styregruppe og træder i kraft den 1. januar 2017. 

Vejledningen er udarbejdet i et samarbejde mellem PLO-H, Apotekerforeningen, kommuner og hospitaler i Region Hovedstaden og er udtryk for parternes erfaring med, hvordan der mest hensigtsmæssigt arbejdes med FMK på tværs af sektorerne. 

Det er samordningsudvalg og it-sou’erne der står for den lokale implementering og opfølgning på vejledning.

Her kan du læse vejledningen om brug af Fælles Medicinkort (FMK) (pdf-fil åbner i nyt vindue).

Redaktør