Om sundhedsaftalen

Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive ramt af sygdom, kan have brug for en sammenhængende indsats fra både kommuner, hospitaler og praksissektor. Et velfungerende og forpligtende samarbejde mellem alle parter på sundhedsområdet skal understøtte, at borgeren får en positiv oplevelse af sit forløb og i sidste ende bliver enten rask eller få hjælp til at leve bedre med sin sygdom.

​​

Sundhedsaftalen er det sted, hvor hospitaler, kommuner og almen praksis indgår forpligtende aftaler om hvem, gør hvad, hvornår for at sikre, at  borgerne oplever kvalitet, effektivitet og sammenhæng i det samlede sundhedsvæsen.

Alle regioner skal indgå sundhedsaftaler m​ed komm​unerne på fire obligatoriske områder: ​

  • Forebyggelse
  • Behandling og pleje
  • Genoptræning og rehabilitering
  • Sundheds-it og digitale arbejdsgange

​Sundhedsaftalen på de fire områder skal derudover tage udgangspunkt i fem tværgående temaer:

  • ​Arbejdsdeling og samarbejde, herunder videndeling og sundhedsfaglig rådgivning imellem sektorer
  • Koordination af kapacitet
  • Inddragelse af patienter og pårørende
  • Lighed i sundhed
  • Dokumentation, forskning, kvalitetsudvikling og patientsikkerhed

Sundhedsaftalerne indgås mellem et regionsråd og kommunalbestyrelserne i de kommuner, som ligger i regionen, og gælder for en 4 årig valgperiode. Der skal udarbejdes én sundhedsaftale i hver region, og aftalen skal tage afsæt i konkrete målsætninger, som parterne skal følge op på løbende. ​

Film om Sundhedsaftalen

Redaktør