​​

Politiske mål og visioner

Vores sundhedsaftale bygger på fire politiske visioner for samarbejdet mellem region og kommuner. Borgeren skal opleve at være aktiv samarbejdspart i eget forløb og i udviklingen af det sammenhængende sundhedsvæsenet. Vi vil styrke samarbejdet om de mest sårbare borgere og bidrage til mere lighed i sundhed.  Og så vil vi blive endnu bedre til at lave tilbud, som, borgeren oplever, hænger sammen, og udvikle nye måder at samarbejde på.