Sundhedsaftale 2019-2023

​Hvad er de største udfordringer, når borgerne bevæger sig rundt mellem kommune, hospital og praktiserende læge? Det er noget af det, som en ny sundhedsaftale mellem Region Hovedstaden og de 29 kommuner skal tage fat i.

Arbejdet med at lave en ny sundhedsaftale i Region Hovedstaden, som skal gælde fra juli 2019 og fire år frem, er i fuld gang. Sundhedskoordinationsudvalget i Region Hovedstaden, der står i spidsen for arbejdet, har godkendt procesplanen for arbejdet.

Læs procesplanen

En ny form for sundhedsaftale

Med den nye sundhedsaftale ønsker Sundhedskoordinationsudvalget at lave en mere enkel sundhedsaftale. Sundhedsaftalen skal have færre indsatser, og i stedet flere dynamiske mål, der øger muligheden for, at sundhedsaftalen i de fire år kan følge med sundhedssystemets forandringer. Det skal være en levende sundhedsaftale, hvor politikere, fagpersoner og borgere involveres i den løbende udvikling af indsatser.  

Læs mere om rammerne for sundhedsaftaler på Sundhedsstyrelsens hjemmeside

Involvering og input fra start

Sundhedskoordinationsudvalget ønsker at få input og inspiration fra alle vinkler til arbejdet med den kommende sundhedsaftale. Det er input fra lokale politikere, brugere, patientforeninger, samt fagpersoner og ledere i alle sektorer. Der bliver derfor afholdt et dialogmøde med repræsentanter fra disse målgrupper i slutningen af maj 2018. Dialogmødet vil have fokus på de udfordringer, der er forbundet med overgangene i borgernes forløb i sundhedsvæsenet. Der forventes ligeledes at blive et dialogmøde i efteråret 2018.

Læs opsamlingen fra sessionerne på dialogmødet den 30. maj 2018 (pdf-fil åbner i nyt vindue) 

Redaktør