Sundhedsaftalen 2019-2023

​Hvad er de største udfordringer, når borgerne bevæger sig rundt mellem kommune, hospital og praktiserende læge? Det er noget af det, som en ny sundhedsaftale mellem Region Hovedstaden og de 29 kommuner skal tage fat i.

Forslag til Sundhedsaftale 2019 – 2023 er nu politisk godkendt i de 29 kommuner og i Region Hovedstaden

Sundhedsaftalen 2019 – 2023 er politisk godkendt i de 29 kommuner og i Region Hovedstaden.

Aftalen er nu indsendt til den endelige godkendelse i Sundhedsstyrelsen. Vi forventer, at få Styrelsens godkendelse den 1. september 2019, men aftalen er gældende fra 1. juli.

Ligeledes omkring 1. september lanceres en ny hjemmeside for Sundhedsaftalen, hvor I vil kunne følge det videre arbejde med aftalen.

Læs Sundhedsaftalen for 2019-2023. 

Sundhedskoordinationsudvalget godkendte den 23. april det endelige forslag til Sundhedsaftale 2019 – 2023

Forslaget er nu sendt ud til politisk godkendelse i alle 29 kommuner og i regionen. Godkendelse skal ske inden 1. juli, hvor aftalen skal indsendes til Sundhedsstyrelsen. 

Sundhedskoordinationsudvalget har ønsket at lave en enkel og fokuseret sundhedsaftale, med fokus på de områder, hvor der er et særligt stort behov for at udvikle det tværsektorielle samarbejde om sundhed.

I aftaleudkastet indgår der derfor tre fokusområder og i alt seks mål. Fokusområderne er ”Sammen om ældre og borgere med kronisk sygdom”, ”Sammen om borgere med psykiatrisk sygdom” og ”Sammen om børn og unges sundhed”. 

Læs det endelige forslag til Sundhedsaftalen 2019-2023 (pdf-fil åbner i nyt vindue).

Høringsproces

Sundhedskoordinationsudvalgets udkast til sundhedsaftalen 2019-2023 var i høring i perioden 20. december 2018 til 28. februar 2019. Nedenfor kan høringsudkast og høringssvar læses.

Læs høringsudkast til Sundhedsaftalen 2019-2023 (pdf-fil åbner i nyt vindue)

Læs høringsbrevet (pdf-fil åbner i nyt vindue)

Oversigt over høringsparterne (pdf-fil åbner i nyt vindue)

Høringssvar

Her kan du se høringssvar på udkast af sundhedsaftalen 2019-2023. Høringsperioden løber frem til den 28. februar 2019.

Trykprøvning

Sundhedskoordinationsudvalget ønsker at få andres syn på fokusområderne, og havde derfor inviteret til et politisk dialogmøde den 12. november 2018. Her fik kommunale og regionale politikere, samt patientrepræsentanter mulighed for en dialog med Sundhedskoordinationsudvalget.

Læs program for dialogmødet den 12. november 2018 (pdf-fil åbner i nyt vindue)

Læs procesplan for Sundhedsaftalen 2019 - 2023 (pdf-fil åbner i nyt vindue)

En ny form for sundhedsaftale

Med den nye sundhedsaftale ønsker Sundhedskoordinationsudvalget at lave en mere enkel sundhedsaftale. Sundhedsaftalen skal have færre indsatser, og i stedet flere dynamiske mål, der øger muligheden for, at sundhedsaftalen i de fire år kan følge med sundhedssystemets forandringer. Det skal være en levende sundhedsaftale, hvor politikere, fagpersoner og borgere involveres i den løbende udvikling af indsatser.  

Læs mere om rammerne for sundhedsaftalen på Sundhedsstyrelsens hjemmeside 

Involvering og input fra start

Sundhedskoordinationsudvalget ønsker at få input og inspiration fra alle vinkler til arbejdet med den kommende sundhedsaftale. Det er input fra lokale politikere, brugere, patientforeninger, samt fagpersoner og ledere i alle sektorer. Der bliver derfor afholdt et dialogmøde med repræsentanter fra disse målgrupper i slutningen af maj 2018. Dialogmødet vil have fokus på de udfordringer, der er forbundet med overgangene i borgernes forløb i sundhedsvæsenet. Der forventes ligeledes at blive et dialogmøde i efteråret 2018.

Læs opsamlingen fra sessionerne på dialogmødet den 30. maj 2018 (pdf-fil åbner i nyt vindue) 

Redaktør