Møder

Vækstforum Hovedstaden samles 2 - 4 ​gange om året. På møderne lægges der vægt på strategiske drøftelser samt stillingtagen til ansøgninger om støtte til erhvervsfremmende projekter, herunder både ansøgninger om støtte fra regionens erhvervsudviklingsmidler og ansøgninger om støtte fra EUs Socialfond og Regionalfond. ​​​​