Hvem og hvorfor

Der er fastlagt en række kriterier for, hvordan landets vækstfora skal sammensættes, og hvordan medlemmerne skal vælges.​​

​​​​​

De regionale vækstfora består alle af ca. 20 medlemmer, der udpeges af regionsrådet.

Vækstforum Hovedstaden er, ligesom landets øvrige vækstfora, sammensat efter følgende principper:

 • Tre medlemmer udpeges på regionsrådets eget initiativ
 • Seks medlemmer udpeges efter indstilling af kommunalbestyrelserne i regionen, hvoraf mindst ét medlem skal repræsentere yderområderne
 • Seks medlemmer fra erhvervslivet udpeges efter indstilling fra erhvervsorganisationer udvalgt af regionsrådet
 • Tre medlemmer fra viden- og uddannelsesinstitutioner udpeges på regionsrådets initiativ
 • To medlemmer, som repræsenterer henholdsvis arbejdsgivere og lønmodtagere, udpeges efter indstilling fra henholdsvis arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationer

Erhvervsorganisationernes medlemmer​

Regionsrådet har besluttet,​ at følgende organisationer kan indstille et medlem: DI- Organisationen for Erhvervslivet, Dansk Erhverv, Håndværksrådet, Lægemiddelindustriforeningen (Lif). Dansk Byggeri, Tekniq og Dansk Arkitektvirksomheder kan indstille et medlem i fællesskab. På samme måde kan Finansrådet, Forsikring & Pension, Realkreditrådet og Realforeningen indstille et medlem i fællesskab.

Uddannelsesinstitutionernes medlemmer​

Uddannelsesinstitutionernes medlemmer skal efter regionsrådets beslutning komme fra regionens tre store universiteter; Københavns Universitet, Copenhagen Business School og Danmarks Tekniske Universitet.

Lønmodtager- og arbejdgiverorganisationernes medlemmer​

Lønmodtager og arbejdsgivere repræsenteres efter regionrådets beslutning af henholdsvis Dansk Arbejdsgiverforening (DA) og LO.​

Observatører​

Regionsrådet har tillige vedtaget, at der kan være observatører i Vækstforum.  Markante brancher, der bidrager til vækst og udvikling i Region Hovedstaden, kan dermed opnå repræsentation i Vækstforum.

Følgende organisationer kan efter regionsrådets beslutning indstille en observatør:

 • IT-branchen
 • Landbrug & Fødevarer
 • Producentforeningen
 • Akademikernes Centralorganisation og FTF kan i fællesskab en indstille observatør
 • Professionshøjskolen Metropol, Professionshøjskolen UCC, Ingeniørhøjskolen i København, Handelsskolen København Nord og Erhvervsskolen Nordsjælland i fællesskab indstille en observatør
 • Derudover har Det regionale Beskæftigelsesråd for Hovedstaden og Sjælland (RAR) lovgivningsmæssigt mulighed for at udpege en observatør.

Redaktør