​​​​​​​

Medlemmer

Vækstforum Hovedstaden er et partnerskab bestående af 21 medlemmer og 7 observatører fra henholdsvis erhvervslivet, viden- og uddannelsesinstitutioner, arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationer, kommuner og regionsrådet. 

Det nuværende​Vækstforum fungerer i perioden 2014-2017 og har medvirket til udarbejdelsen af den Regionale Vækst- og Udviklingsstrategi, overvåger den regionale og lokale vækst og indstiller projekter til både regionens erhvervsudviklingsmidler og EU-strukturfonde. 

Formand for Vækstforum Hovedstaden er regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen.​