56 mio. kr. til grønne byer

Netop nu kan kommuner med byer på over 30.000 indbyggere søge om at få del i 56 mio. kr. i EU-medfinansiering til bæredygtig, grøn byudvikling. Effekten af indsatsen skal være flere innovative SMV'er og reduktion af energiforbruget i byerne via 'smarte' og bæredygtige løsninger på byernes miljømæssige udfordringer. Ansøgningsfristen er den 6. januar 2017.
Der bor flere og flere mennesker i store og mellemstore byer i Danmark og det belaster byerne på blandt andet social-, klima og miljøområderne.
Danskernes øgede lyst til at bo i storbyer kræver derfor, at offentlige myndigheder tænker i nye løsninger og åbner for nye muligheder, fx øget genbrug af vand og øget genanvendelse af ressourcer i spildevand og affald. 
Lige nu har kommuner med byer på over 30.000 indbyggere mulighed for at søge EU-medfinansiering til indsatser inden for bæredygtig, grøn byudvikling, som vil resultere i reduceret energiforbrug og et øget antal af innovative SMV'er. 
 
Ansøgningsfristen er 6. januar 2017.
 
Find uddybende information om den aktuelle ansøgningsrunde 'smart' urban innovation i ansøgningsmaterialet (pdf)

Fakta

  • I perioden 2014 - 2020 er 72 mio. kr. fra EU's Regionalfond øremærket bæredygtig, grøn byudvikling.
  • Kommuner med byer på over 30.000 indbyggere kan søge midlerne, der udmøntes i tematiserede ansøgningsrunder.
  • I denne omgang udbydes 56 mio. kr. til indsatser inden for 'smart' urban innovation.
  • Kommunerne kan søge midlerne til implementering af dele af integrerede bystrategier gennem konkrete projekter.
  • Projekter skal have fokus på at udvikle nye metoder og teknologi med henblik på at reducere energiforbruget og skabe flere innovative SMV'er.
  • Ansøgninger vurderes i et indstillingsudvalg. Udvalget indstiller et mindre antal strategier til Erhvervsstyrelsen, som træffer endelig afgørelse om tildeling af midler fra Regionalfonden.Redaktør