Aktuel ansøgningsrunde 17 mio. kr. til undervisning i iværksætteri

Netop nu er der åbent for ansøgninger, der med en landsdækkende undervisningsindsats skal øge antallet af iværksættere. Socialfonden investerer 17 mio. kr. i indsatsen, som skal klæde studerende på til livet som iværksætter..

​Projekterne skal munde ud i, at de studerende gennem deres uddannelsesforløb dels tilegner sig iværksætterkompetencer, dels i højere grad får lyst til at etablere egen virksomhed. Der skal være tale om ny og forbedret undervisning, som ikke allerede er en del af den almindelige undervisning. Indsatsen skal være målrettet unge på gymnasier eller afsluttende uddannelser for at sikre effekt i form af opstart af nye virksomheder. Der kan ikke ydes støtte til aktiviteter i folkeskolen.

Aktiviteter kan fx være:

  • Udvikling og implementering af undervisningsforløb, der målretter undervisningen på erhvervsuddannelserne og de videregående uddannelser mod etablering af egen virksomhed, og opbygning af iværksætterkompetencer.
  • Udvikling og implementering af uddannelses- og undervisningsforløb, fx i regi af studentervæksthuse og innovation camps, som kan tilbyde innovative opkvalificeringsforløb i samarbejde med virksomheder.
  • Opkvalificering af lærere på erhvervsuddannelserne og de videregående uddannelser og opfølgning i form af gennemførte forløb, hvor de opkvalificerede lærere underviser.

Læs mere på Erhvervsstyrelsens hjemmeside

Redaktør