Ansøgningsfrist 1. september 2013 for strukturfondsansøgninger

Sekretariatet efterlyser gode ideer til nye 1-årige projekter samt forslag fra igangværende projekter til supplerende aktiviteter,  som kan bidrage med væsentlige yderligere resultater.

Næsten alle midler er p.t. fordelt. Men i forventning om et vist tilbageløb af midler fra afsluttede og igangværende projekter, har sekretariatet udmeldt en ny ansøgningsfrist i 2013. ​

Redaktør