Bæredygtig bundlinje

​Projektet Bæredygtig Bundlinje samarbejder nu med de første 45 virksomheder, som får proces- og konsulenthjælp til at udvikle grønne forretningsmodeller. De grønne forretningsmodeller skal give virksomhederne besparelser på blandt andet materialer, affald og energiforbrug, og være med til at øge deres konkurrenceevne.
En chokoladefabrik, et kurhotel, en filetfabrik og et par kafferisterier er blot nogle af de 45 forskellige virksomheder, der allerede har meldt sig til projektet Bæredygtig Bundlinje.

Kurhotel Skodsborg deltager i Bæredygtig bundlinje. Foto: Kurhotel Skodsborg 


Virksomheder der deltager i projektet får en skræddersyet, grøn forretningsmodel, der kan bidrage til mindre ressourcespild, økonomiske gevinster og en øget konkurrenceevne. Målet er, at i alt 100 små og mellemstore virksomheder skal reducere deres materialeforbrug og CO2-udledning.

Projektet er startet som et samarbejde mellem Gate 21 og Københavns Kommune (Grønne Erhverv), Frederikssund Erhverv, Fredensborg Kommune, Allerød Kommune samt Aalborg Universitet og Danmarks Tekniske Universitet.

I tråd med kommuners klima- og miljøplaner
I Bæredygtig Bundlinje er samarbejdsmodellen bygget op omkring samarbejdet mellem kommuner og virksomheder. Samarbejdet giver mening, fordi det skaber værdi for begge parter. De direkte gevinster af projektet kommer naturligvis de 100 virksomheder til gode, men virksomhedernes reducerede CO2-udledning og ressourceforbrug giver også en positiv effekt på kommunernes klima- og affaldsmål samt grøn erhvervsudvikling.

Det smukke Kurhotel Skodsborg i Rudersdal Kommune deltager i projektet
”Projektet Bæredygtig Bundlinje passer godt ind i Rudersdals Kommunes ambition om at hjælpe virksomhederne til bedre affaldssortering og energibesparelser i form af ’grønne besøg’. Vi håber, at projektet både kan give de deltagende virksomheder nogle skræddersyede input, og kan give os i kommunen nogle værdifulde erfaringer til udviklingen af de ’grønne besøg’”, fortæller Maria Cathrine Nielsen, afdelingschef i Natur, Park og Miljø i Rudersdal Kommune.

Sammen med Rudersdal Kommune er det lokale Kurhotel Skodsborg kommet med i Bæredygtig Bundlinje. Kurhotellet er således den første virksomhed i kommunen, der i samarbejde med Bæredygtig Bundlinje kan se frem til en grøn forretningsplan.

”Vi er meget interesseret i at reducere vores ressource- og energiforbrug og derfor er vi med i Bæredygtig Bundlinje. Vi håber, det vil give os en mere formaliseret og gennemtænkt plan for, hvordan vi arbejder videre”, fortæller Camilla Hoberg, food coordinator og leder af projektet og afslutter:
”Vi har i køkkenerne på Skodsborg arbejdet i det små med optimering af ressourceforbrug. Vi har blandt andet investeret i en madkværn, der kværner 2-3 tons madaffald hver måned. Madaffaldet bliver genanvendt som bioaffald, og det betød reducerede udgifter. Det var en øjenåbner for os at se den værdi, der er i at genanvende og gennemtænke, hvordan ressourcer tilgår og udgår fra vores køkkener.

Mere om Bæredygtig Bundlinje
Vil du vide mere om Bæredygtig Bundlinje?
Er du interesseret i at høre mere om Bæredygtig Bundlinje, kan du kontakte projektleder Line Bech på line.bech@gate21.dk. 

Bæredygtig Bundlinje er støttet af EU’s fond for regionaludvikling, Vækstforum Hovedstaden og Region Hovedstaden. Projektet løber fra november 2015 og afsluttes i september 2018.


Redaktør