Det nye Vækstforum arbejder frem mod ét samlet Copenhagen

De nye medlemmer vil bruge de næste fire års arbejde på at styrke regionens fælles vækstinteresser samt at understøtte etableringen af København som Nordeuropas mest attraktive, grønne metropol med høj vækst og livskvalitet.
Det nye Vækstforum vil arbejde strategisk med at videreudvikle nuværende vækstområder samt bane vejen for nye vækstområder gennem de projekter, som medfinansieres af EU strukturfondene.


Det nye Vækstforum består af repræsentanter fra både erhvervslivet, kommunerne og uddannelsesinstitutionerne.

Ét samlet Copenhagen

For at skabe hovedstadsregionen som en grøn og innovativ metropol, er det afgørende at booste væksten og udviklingen i de eksisterende virksomheder og tiltrække udenlandske investeringer og talenter. Vækstforum vil i høj grad lade sig inspirere af metropoler som München, Stockholm og Hamborg, som klarer sig godt i den internationale konkurrence. For at komme op i eliten er det vigtigt at regionen samarbejder omkring ét fælles brand for hovedstaden.

Adm. direktør Susanne Høiberg fra Dansk Industri siger:
”Dansk Industri vil kæmpe for at Vækstforums midler anvendes på en styrkelse og branding af de eksisterende styrkepositioner, så det efter fire år står krystalklart, hvad brandet ’Copenhagen’ står for.”

Grøn omstilling

En af Vækstforums hovedårer i arbejdet i de næste fire år bliver den kommende regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS), som godkendes endeligt i foråret 2015 af Regionsrådet. ReVUS skal sikre en sammenhængende indsats for vækst og erhvervsfremme i et langsigtet perspektiv. Regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (A) peger blandt andet på fremmen af den grønne omstilling som et væsentligt fokusområde i de næste fire år:

”Vores børnebørn og oldebørn skal vokse op i en grøn metropol, hvor vi kan stole på, at det er uden konsekvenser at trække ren luft i lungerne og slukke tørsten i vand direkte fra vandhanen. Vi har derfor taget stilling til hvordan vi kan blive foregangsregion på det grønne område. Vi stiller høje krav til vores innovationskraft og er villige til at belønne grønne, innovative løsninger med vores EU strukturfondsmidler."

Vækst blandt små og mellemstore virksomheder


De gode intentioner omsættes til resultater, som udspringer af de mange udviklingsprojekter, som Vækstforum støtter hvert år med EU strukturfondsmidler og de regionale erhvervsudviklingsmidler. Omtrent 52 millioner kr. årligt uddeles til relevante projekter, som styrker den økonomiske og bæredygtige vækst i Region Hovedstaden. Vækstforums succes afhænger af forummets evne til at skabe positive resultater på baggrund af projekterne. Især vil Vækstforum arbejde med at give små og mellemstore virksomheder et vækstløft.

Borgmester Steen Hasselriis fra Halsnæs Kommune udtaler:
”Vækstforum skal bidrage til vækst i hele regionen, herunder vil vi især sætte fokus på at øge væksten blandt små og mellemstore produktionsvirksomheder. Vi vil fokusere på at skabe konkrete resultater i højere grad end processer og analyser og holde igangværende vækststrategiprojekter kørende.”

Nyt hold af vækstaktører


De nye medlemmer påpeger gensidige fordele ved at være en del af Vækstforum.

Koncerndirektør Niels Axel Nielsen fra Danmark Tekniske Institut fremhæver:
”Vækstforum anerkendes for at have iværksat initiativer der gør regionen til et bedre sted at finde beskæftigelse, skabe virksomheder i vækst, samt bo og leve. Som vækstpartner i Vækstforum får DTU medindflydelse på udviklingen af Region Hovedstaden, og vi er med til at skabe rammerne for de initiativer, der fremmer vækst og beskæftigelse i regionen.”

Rådmand Thyge Enevoldsen fra Frederiksberg Kommune siger:
”Ved at deltage i Vækstforum får vi hands-on-viden om retningen og udviklingen indenfor erhvervsfremme i hovedstadsregionen. Vækstforum skal bidrage til at skabe bæredygtige jobs til alle i regionen, så vi i Region Hovedstaden både øger beskæftigelsen, fremmer klimavenlige teknologier og bidrager til en omstilling af Danmark til et mere bæredygtigt samfund." 
Redaktør