Erhvervsfremmeindsatsen er blevet kigget efter i sømmene

​Resultatet er en diger rapport der særligt fremhæver tre ting: Systemet kan forenkles, og antallet af operatører og ordninger kan reduceres; kvaliteten skal sikres gennem kritisk masse og effektmåling; og tilbuddene skal tage udgangspunkt i virksomhedernes efterspørgsel. Danske Regioner supplerer med fem bud på forenkling.

- Det er afgørende, at virksomheder møder et offentligt erhvervsfremmesystem, som imødekommer de udfordringer og behov, som erhvervslivet har, og analysen vil derfor indgå i regeringens videre arbejde med at forenkle og fokusere erhvervsfremmesystemet. Det er min forventning, at regeringen præsenterer et udspil, hvor vi ser på erhvervsfremmeordningerne som en del af det samlede arbejde for en fornyelse af den offentlige sektor, siger Erhvervs- og Vækstminister Troels Lund Poulsen.

Danske Regioner supplerer med fem konkrete forslag til, hvordan de mener systemet kan forenkles. Næstformand i Danske Regioner Jens Stenbæk udtaler:
- I regionerne er vi glade for, at regeringen har taget initiativ til eftersynet, og vi har allerede fremlagt fem konkrete forslag til, hvordan vi mener systemet kan forenkles. Dem håber vi nu, regeringen vil tage med ind i arbejdet med at følge op på eftersynet.

Se Danske Regioners forslag

Analysen er gennemført af McKinsey & Company sammen med Struensee og Co., DAMVAD Analytics og Landfall Strategy Group.
 
 
Redaktør