Energisk møde i Vækstforum

​Årets sidste møde i Vækstforum var livligt. De indstillede projekter blev ivrigt debatteret, men endte med at blive godkendt. Også handlingsplanen for ReVUS 2017-2018 blev behandlet på mødet.

Se dagsorden inkl. bilag her

Overordnet var det et fint møde, hvor alle indstillinger blev tiltrådt. Der var meget debat omkring Food, der dog endte med et betinget tilsagn - dog ikke enstemmigt. 

På mødet blev den ny handlingsplan for ReVus der gælder for 2017 - 2018 også behandlet.  

Handlingsplanen forelægges forretningsudvalget den 6. december 2016 og indstilles til endelig godkendelse i regionsrådet den 13. december 2016.

ReVUS

Vækstforum Hovedstaden og regionsrådet vedtog i efteråret 2015 den regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS). ReVUS følges op af handlingsplaner for henholdsvis 2015-2016 og 2017- 2018, der sætter rammerne for udmøntningen af de 40 mio. kr. årligt, som regionsrådet har afsat i 2015- 2018 til at følge op på ReVUS.

Redaktør