Dansk 'guldklynge' er blandt Europas førende

​Den grønne 'guld'-klynge CLEAN, Region Hovedstaden og Region Sjælland har modtaget den prestigefyldte pris RegioStars Award i Bruxelles. Dermed er den danske grønne klynge blandt Europas førende.

Prisen RegioStars Award uddeles til Europas bedste regionale projekter, og i tirsdags blev cleantechindsatsen i Greater Copenhagen på den måde anerkendt og hædret som en inspirationskilde for lignende initiativer i resten af Europa.


”Vi er stolte af, at EU-kommissionen anerkender det forudgående arbejde i Copenhagen Cleantech Cluster, som har været en hjørnesten i etableringen af Danmarks grønne klynge, CLEAN. Et stærkt nationalt samarbejde tager afsæt i solid regional forankring hvor man løser opgaver tæt på virksomhederne og deres forretning. Samarbejdet på tværs af regioner øger gennemslagskraften af de resultater, vi skaber, og er en forudsætning for, at eksportere de grønne løsninger.”, siger direktør for CLEAN, Carsten Orth Gaarn-Larsen.

Region Hovedstaden, Region Sjælland og Copenhagen Capacity startede i 2009 Danmarkshistoriens mest ambitiøse klyngeprojekt Copenhagen Cleantech Cluster. Initiativet var delvist finansieret af EU midler. Klyngeinitiativets 12 partnere skulle over en femårig periode bl.a. skabe 1.000 job. Den overordnede vision var at skabe en stærk, grøn klynge i Greater Copenhagen, der rakte ud i fremtiden og kunne stå på egne ben efter projektperioden.

Står nu på egne ben og hedder CLEAN

Projektet lykkedes med sine ambitiøse mål, og i dag står den nationale, grønne klynge CLEAN som et levende bevis på projektets succes.

”Vi er rigtig glade og stolte af, at vi er lykkedes med at skabe en levedygtig klynge, som i dag skaber værdi for regionen og for grønne danske virksomheder. Det er et bevis på, at kombinationen af lokale kompetencer og finansiering fra EU kan skabe stor samfundsværdi”, siger Claus Lønborg, administrerende direktør i Copenhagen Capacity, som var initiativtager til og projektleder af Copenhagen Cleantech Cluster.
 
Hædret med RegioStars Award
I EU-Kommissionen har man fået øje på den danske succeshistorie. CLEAN er i dag anerkendt som en europæisk ”guldklynge”, og med den netop offentliggjorte tildeling af RegioStars Award fremhæves klyngen som et europæisk mønstereksempel, som andre kan tage ved lære af.
 
I Region Hovedstaden glæder man sig over anerkendelsen:

”Vi ønsker at blive en grøn og innovativ metropol, hvor borgerne trives, og det er glædeligt, at EU-kommissionen kan se, at vi er godt på vej mod det mål. Copenhagen Cleantech Cluster hjalp virksomheder ud på eksportmarkedet med grønne løsninger og produkter. Og selvom det skete midt i en krisetid, blev der i virksomhederne skabt nye jobs med fremtid i. I Greater Copenhagen
har vi igen vist, at når vi står sammen, så opnår vi international gennemslagskraft” siger formand for miljø- og trafikudvalget i Region Hovedstaden, Jens Mandrup (SF).

Stærkt samarbejde mellem Region Hovedstaden og Region Sjælland

 ”Cleantech er et af de områder i Greater Copenhagen, hvor der er stærk synergi mellem Region Hovedstaden og Region Sjælland. I Copenhagen Cleantech Cluster var det første gang vi systematisk arbejdede med at udnytte de synergier, og vi har nu vist, at resultatet af dette samarbejde er arbejdspladser og vækst i virksomheder”, siger regionsrådsformand Jens Stenbæk (V)
 

Om RegioStars Awards:

  • I 2016 blev der uddelt 5 priser inden for kategorierne Smart vækst, Bæredygtig vækst, Inkluderende vækst, Ci-tystar, Effektiv projektledelse
  • Copenhagen Cleantech Cluster var 1 blandt 23 nominerede projekter til de 5 priser

Læs mere om RegioStars Award (på engelsk)

Om Copenhagen Clentech Cluster og CLEAN

  • Copenhagen Cleantech Cluster projektet havde 12 partnere og et samlet budget på DKK 142m
  • Projektet skabte bl.a. 1089 job
  • Ud over EU-finansieringen var projektet støttet af både Region Hovedstaden og Region Sjælland
  • I løbet af projektet blev CCC etableret som privatretlig forening, og i 2014 fusionerede CCC med Lean Energy Cluster hvorved den nationale klynge CLEAN blev til
  • CLEAN er Danmarks grønne klynge med mere end 170 medlemmer fra offentlig og privat sektor samt videninstitutioner
  • Klyngen arbejder med energi, miljø, smart city og internationalisering
  • CLEAN har status af GULD klynge og er blandt Europas førende
  • CLEAN driver netværk og huser bl.a. 2 innovationsnetværk, udvikler og driver projekter og skaber konsortier
Redaktør