Hovedstadsregionen får ny erhvervsudviklingsstrategi

Visionen er hovedstaden som den mest konkurrencedygtige nordeuropæiske metropol i år 2020.

Hovedstaden som den mest konkurrencedygtige nordeuropæiske metropol i år 2020 – med innovative virksomheder, dygtige medarbejdere og forretningsmæssigt fokus på bæredygtighed og velfærdsløsninger. Det er visionen for den erhvervsstrategi for hovedstadsregionen, som er vedtaget af Vækstforum Hovedstaden den vedtaget 9. december 2010.

Seks indsatsområder

Vækstforum har udpeget seks indsatsområder, der skal gøre visionen til virkelighed.

  • Velfærds- og sundhedsteknologi som en god forretning
  • En attraktiv metropol med gode trafikforbindelser
  • Innovation og forskning – videnregionens base
  • Talent og kompetencer i verdensklasse
  • Erhvervsklynger – stærke nicher, der står distancen i global konkurrence
  • Flere vækstiværksættere

Konkrete mål for regionens vækst

Under indsatsområderne har Vækstforum opstillet en række konkrete mål for en forbedring af regionens performance. Det gælder for eksempel, at over 50 procent af regionens virksomheder i 2013 er innovative (mod 45 procent i 2008), og at andelen af 25-34-årige med en videregående uddannelse i 2020 er vokset fra 46 til 60 procent.

Idékatalog - konkrete projekter

Vækstforum har samtidig vedtaget et idékatalog med forslag til konkrete initiativer, der kan være med til, at strategien omsættes til handling. Det kan eksempelvis handle om internationaliserings- og eksportforløb for regionens mange servicevirksomheder, brug af design i produktudvikling, tiltrækning og fastholdelse af udenlandske nøglemedarbejdere.

Støtte til projekter

Vækstforum støtter efter ansøgning projekter, der kan medvirke til at indfri strategiens målsætninger. Støtten kan komme fra regionale erhvervsfremme-midler og fra EU Socialfond og EU Regionalfond.

Læs oplægget til erhvervsstrategien og idékataloget i mødematerialet fra Vækstforum Hovedstadens møde den 9. december:

Erhvervsudviklingsstrategi for Hovedstadesregionen.pdf

Idékatalog med forslag til initiativer i Vækstforum Hovedstadens erhvervsudviklingsstrategi.pdf


Fakta om Vækstforum Hovedstaden

Vækstforum Hovedstadens har til opgave at formulere strategi for erhvervsudvikling af hovedstadsregionen og at overvåge udviklingen i den regionale økonomi.

Vækstforum Hovedstaden støtter projekter inden for erhvervsfremme og beskæftigelse (Region Hovedstadens

erhvervsfremmemidler og midler fra EU Socialfond og EU Regionalfond). Vækstforum Hovedstaden har 20 medlemmer og 6 observatører, som repræsenterer kommuner, erhvervsorganisationer, regionsråd, universiteter, uddannelsesinstitutioner, lønmodtagerorganisationer og arbejdsgivere. Vækstforum Hovedstaden sekretariatsbetjenes af Region Hovedstaden.

Redaktør