Informationsmøde om åben ansøgningsrunde

Den 30. oktober 2017 afholder Vækstforum Hovedstaden informationsmøde om den kommende ansøgningsrunde og mulighederne for at søge EU-strukturfondsmidler. Der vil på informationsmødet være særligt fokus EU socialfondsområderne:  "Inklusion via uddannelse og arbejde" og "Erhvervsuddannelse og videregående uddannelse"

På mødet er det muligt, at blive klogere på hvordan man søger, hvilke midler der kan søges og få gode råd og inspiration fra igangværende projekter. Der ud over er det muligt, at få sparring på konkrete projektideer fra regionens medarbejdere og netværke med andre potentielle ansøgere.

I denne ansøgningsrunde ønsker Vækstforum, at investere op til 50 mio. kr. i projekter der bredt styrker væksten i Region Hovedstaden. Ansøgningsfrist for projekter er den 15. marts 2018. Ansøgningsmaterialet kan ses her.

Informationsmødet afholdes på NEXT- Sukkertoppen, mandag den 30. oktober 2016 kl. 12.45 – 15.00. Det er muligt at tilmelde sig ved at skrive til vaekstforum@regionh.dk og anfør: Navn, stilling, organisation og e-mail. Program for informationsmødet findes kan ses her.


Redaktør