Informationsmøde om ”Grøn omstilling”

Der var inspiration fra grønne projekter fra udlandet og lavpraktisk vejledning i det nye ansøgningsskema, da Vækstforum Hovedstaden holdt informationsmøde for potentielle ansøgere til den tematiserede ansøgningsrunde ”Grøn omstilling”. Ca. 60 repræsentanter fra kommuner, universiteter, virksomheder og organisationer deltog.

Baggrund

Op til 70 mio. kr. fra EU’s strukturfonde skal investeres i grønne projekter, der kan skabe vækst og arbejdspladser. Derfor holdt Vækstforum Hovedstaden d. 4. november kl.13-15.30 informationsmøde for ca. 60 potentielle ansøgere i Symbions konferencecenter. Ansøgningsfrist er 2. marts 2015.

Dagens program

Programmet indeholdt først en inspirationsdel og herefter en gennemgang af facts og muligheder, når man søger strukturfonde.

Inspiration udefra

Laura Storm fra Sustania inspirerede med grønne vækstprojekter fra hele verden. Hun fortalte bl.a. om fiskehud, der tidligere var affald og nu bliver brugt som eksklusivt skind hos bl.a. Dior og metoden med at binde carbon fra atmosfæren og bruge det i produktionen af plastik – en ikke bare er CO2 neutral, men CO2 negativ løsning.


Michael Johansen fra Clean fortalte om overgangen fra Copenhagen Cleantech Cluster til Clean og om fordelen ved at gå på tværs af sektorer. Han tegnede også et billede af trends på cleantech-området.

Ansøgningsproces og skema

Vækstforums sekretariat gennemgik mulighederne inden for ”Grøn omstilling” under hhv. Regionalfonden og Socialfonden, mens Erhvervsstyrelsen gennemgik ansøgningsprocessen og det nye skema.Arrangementet sluttede med en opfordring til at netværke og bruge hinanden til at danne partnerskaber, hvilket mange deltagere gjorde. Deltagerne blev desuden opfordret til at deltage, når Vækstforum Hovedstaden d. 21. januar afholder matchmaking og partnerskabsmøde for virksomheder og ansøgere.

Redaktør