Kick off til ansøgningsrunden sund vækst

​Udfordringer, løsninger og mulige samarbejder inden for udvikling af sundheds- og velfærdsområdet var på dagsordenen, da Vækstforum Hovedstaden holdt informationsmøde om ansøgningsrunden sund vækst d. 14. april 2015​. 

Ca. 40 potentielle ansøgere var mødt op for at høre mere om mulighederne for at få del i de op til 40. mio. kr. fra EU's strukturfonde, der skal investeres i ​projekter inden for sund vækst i hovedstadsområdet.​

Kloge løsninger og gode eksportmuligheder

Thomas Hammer-Jakobsen fortalte om samarbejde som en vigtig del af løsningen på de udfordringer, der er inden for sund vækst. Som direktør for den nye klynge Copenhagen Healthtech Cluster kunne han også fortælle om videnbrokerrollen, som bl.a. handler om at formidle og matche virksomhedernes gode idéer med de behov, der er på f.eks. hospitalerne. Hvis det potentiale udnyttes, vil det give kloge og brugbare løsninger til gavn for borgerne og samtidig styrke virksomhedernes mulighed for at udvikle produkter, som også udlandet efterspørger.​


Thomas Hammer-Jakobsen, direktør, Copenhagen Healthtech Cluster, fortalte om udfordringer og løsninger inden for sundheds- og velfærdsteknologi

​God start til kommende projekter

Deltagerne, som bl.a. kommer fra videninstitutioner, kommuner og organisationer, fik indblik i regionens visioner og konkrete mål vedrørende sund vækst i den kommende regionale vækst- og udviklingsstrategi.

De fik også en mere deltaljeret viden om den lavpraktiske del, nemlig hvordan man ansøger om strukturfondsmidler til sund vækst-projekter. Vigtige pointer her var fokus på projektets effekter, større satsninger, kontakt til Vækstforums sekretariat – og ikke mindst, at der er ansøgningsfrist 2. november 2015.

Brug hinanden

"Vi skal da helt sikkert snakke sammen!" Der blev netværket på kryds og tværs – noget, der også blev opfordret til, fordi netop partnerskaber og koordinerede ansøgningerne er vejen frem for at få de store, gennemarbejdede projekter, der på sigt skaber flere arbejdspladser og kloge løsninger til borgerne.

infomøde netværk.jpg

Der blev snakket og udvekslet visitkort på livet løs

Kontakt os gerne

Vil du vide mere om Vækstforum Hovedstadens ansøgningsrunde om sund vækst, kan du læse mere på Vækstforums hjemmeside​. Du er også velkommen til at kontakte sekretariatet ved at sende en mail til Vækstforum sekretariat.

 

​​


Redaktør