Mangel på folk med digital viden

Seks ud af ti virksomheder forventer at automatisere og digitalisere i de kommende år. Halvdelen forventer, at det vil kræve opkvalificering af medarbejdere. 


Nyeste tal viser,  at der i 2030 vil mangle 19.000 medarbejdere på landsplan med kompetencer inden for informations- og kommunikationsteknologi. Samtidig viser seneste vækstbarometer, at seks ud af ti virksomheder forventer at automatisere og digitalisere i de kommende år. Det giver tilsammen et godt billede af, hvor stor udfordringen er.

- Allerede nu mangler virksomhederne her i regionen i høj grad kvalificeret arbejdskraft. Vi risikerer, at de i endnu højere grad må sige nej til ordrer eller flytte produktionen de kommende år, fordi de ikke kan skaffe kvalificerede medarbejdere, for eksempel til at betjene de maskiner, som producerer varer, eller som skal bruges på byggepladsen. Omvendt kan en masse mennesker, der har arbejde i dag, komme til at stå uden arbejde i løbet af de kommende år, fordi deres kompetencer ikke længere matcher virksomhedernes behov, siger regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen.

Region Hovedstaden trænger til en massiv opkvalificering af arbejdsstyrken i regionen. - Det skal ske med udgangspunkt i virksomhedernes behov. Vi skal lade opkvalificering være styret af efterspørgslen, fordi det giver det enkelte menneske bedre muligheder for at få et godt arbejdsliv. Derfor har jeg samlet erhvervsorganisationer, kommuner og uddannelsesinstitutioner her i regionen til en fælles indsats om blandt andet opkvalificering, siger regionsrådsformanden.

Man kan i endnu højere grad end nu opkvalificere de mange, som mangler nogle kompetencer inden for de områder med mangel på arbejdskraft, både faglærte og personer med videregående uddannelser. 
Redaktør