Ny vækstaftale for hovedstadsregionen

Vækstforum Hovedstaden har indgået aftale med regeringen om initiativer, der styrker vækst og beskæftigelse i hovedstadsregionen.

​​​​​

Vækstforum med formand Vibeke Storm Rasmussen i spidsen mødtes onsdag den 22. maj 2013 med erhvervs- og vækstminister Annette Vilhelmsen, sundhedsminister Astrid Krag og minister for by, bolig og landdistrikter Carsten Hansen for at drøfte muligheder og udfordringer for at styrke hovedstadsregionens vækstbetingelser. 

Parterne underskrev i den forbindelse aftalen om vækstpartnerskab 2013. Aftalen sikrer et fælles fokus og vil bidrage til at styrke Vækstforum Hovedstadens arbejde med at skabe en attraktiv international metropol baseret på bæredygtig vækst, viden i verdensklasse og høj livskvalitet for alle borgere.

Offentlig-privat innovation

Parterne drøftede, hvordan Region Hovedstaden og kommunerne i regionen som store offentlige virksomheder kan bidrage til innovation og udvikling af nye produkter og teknologier til gavn for både borgere, virksomheder og patienter. Det blev også drøftet, at det er vigtigt, at aftalen bidrager til en bæredygtig vækst med jobs og muligheder for alle borgere både dem med korterevarende uddannelser og de højtuddannede.  

International metropolregion

Hovedstadsregionen har meget at byde på for både turister, udenlandske investorer og højtuddannede udlændinge. Men det kræver en målrettet og langsigtet indsats at fastholde og styrke regionens status som attraktiv turistdestination og en god region at investere og arbejde i. Parterne drøftede de mange muligheder for et styrket samarbejde om international markedsføring, tiltrækning af turister og udenlandske talenter.

Aftalen om Vækstpartnerskab 2013

Med aftalen sættes særligt fokus på vækstmulighederne inden for nogle af regionens stærke brancher: Kreative erhverv og design, velfærdsteknologi, cleantech samt på udviklingen af nye virksomheder.

Vækstforum Hovedstaden

På mødet var Vækstforum udover formand Vibeke Storm Rasmussen repræsenteret af medlemmer af Vækstforums formandskab: Borgmester Kirsten Jensen, Hillerød, adm. direktør Allan Agerholm, Crowne Plaza Copenhagen Towers og divisionsdirektør Steen Nørby Nielsen, Siemens.

Om Vækstpartnerskaberne

Siden 2007 har regeringen med ca. et års mellemrum indgået aftaler med de regionale vækstfora, herunder Vækstforum Hovedstaden. Aftalerne udstikker rammerne for det gensidige samarbejde om erhvervs- og vækstpolitikken. ​

Redaktør