Nyt Vækstforum Hovedstaden trækker i arbejdstøjet

Hovedstadsregionen har brug for et løft, når det gælder forskning, uddannelse og trafikforbindelser. Det mener det nye Vækstforum Hovedstaden, som nu har sat skibet i søen for de kommende fire års arbejde.

Billede af Vækstforum Hovedstaden 
Efter seneste regionsrådsvalg er et nyt Vækstforum Hovedstaden nu sammensat, og Vækstforum er klar til at tage fat på regionens økonomiske udfordringer. Vækstforums hovedopgave bliver at fastlægge en ny strategi for vækst og beskæftigelse i regionen.

Veluddannet befolkning

Vækst og beskæftigelse kræver, at regionen kan klare sig i den internationale konkurrence med andre metropoler. Region Hovedstadens regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen (A) peger blandt andet på uddannelse som et væsentligt fokusområde:

- Vi er ved at blive overhalet af andre metropoler, når det handler om vores uddannelsesniveau. Det gælder både de faglærte håndværkere og de dygtige forskere. Det er vigtigt, at vi løfter flere unge i uddannelsessystemet, siger Vibeke Storm Rasmussen.

Gode trafikforbindelser

Også fra regionens erhvervsliv lyder budskabet om et styrket internationalt udsyn.

- Vi skal sikre gode trafikforbindelser til regionen, hvis vi fortsat vil være en integreret del af den internationale økonomi. Vi skal blandt andet finde ud af, hvordan vi får mest muligt ud af en kommende Femern Bælt-forbindelse, siger Jørn Henrik Levy Rasmussen, Vækstforum-medlem for DI.

Attraktiv for udlandet

Allan Agerholm, Vækstforum-medlem for Dansk Erhverv, ser det som afgørende, at hovedstaden er attraktiv for udenlandske virksomheder, højtuddannede og turister.

- En region, der lever af at producere og sælge viden og oplevelser – inden for medicotek, it, kultur og turisme - skal både kunne tiltrække kvalificeret arbejdskraft og være attraktiv for samarbejdspartnere og kunder, siger Allan Agerholm.

Hovedstaden på dagsordenen

Endelig er parterne enige om den fælles opgave at skabe mere forståelse for hovedstadsregionens betydning.

- Danmark har kun en metropol. Derfor er det vigtigt, at aktørerne i regionen står sammen om at sætte hovedstadsregionens behov på dagsordenen, fastslår regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen.

Vækstforum har fået et stærkt formandskab

På mødet udpegede Vækstforum et formandskab bestående af borgmester Kirsten Jensen fra Hillerød, rektor Johan Roos fra CBS, Vice President Jørn Henrik Levy Rasmussen fra Terma A/S og adm. direktør Allan Agerholm fra Crowne Plaza Copenhagen Towers samt regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen. Og der er lagt op til, at regionsrådsformanden bliver formand. Beslutning herom træffes af Regionsrådet den 25. maj 2010.

Redaktør