Regionerne og Erhvervsstyrelsen laver fælles evaluering af den regionale vækstindsats

De fem regioner, Bornholms Regionskommune og Erhvervsstyrelsen er gået sammen for at lave fælles udbud for en evaluering af den regionale vækstindsats. Den fælles evaluering af den regionale vækstindsats omfatter evaluering af en lang række af projekter, som medfinansieres af EU's Regionalfond eller Socialfond samt regionale vækst- og udviklingsprojekter, som medfinansieres med regionale udviklingsmidler.

Evalueringerne skal vurdere projekternes resultater og bidrage til at styrke den systematiske læring på tværs af regioner, for at skabe endnu mere effektfulde strategier og projekter fremover. Læringen fra evalueringen skal kunne anvendes i de enkelte regioner og tage højde for de forhold, som projekterne er gennemført i, da de ofte er afgørende for, om og hvordan et projekt har virket, og i hvor høj grad læringen kan overføres til andre projekter og regioner.

Evalueringerne skal supplere de effektmålinger, som Vækstforum selv foretager af de enkelte projekter og indsatser. Evalueringerne skal desuden gennemføre udvalgte temaevalueringer, fx af de regionale klyngeindsatser og indsatser for at styrke væksten i yderområderne. Med den fælles evaluering skal den systematiske læring på tværs af regioner styrkes og bidrage til at styrke den systematiske læring med henblik på at udvikle og igangsætte endnu mere effektfulde strategier og projekter i fremtiden..

Det forventes at evaluering vil omfatte ca. 175-250 projekter i perioden 2018-2021.

Læs mere om udbuddet på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: https://erhvervsstyrelsen.dk/rammeaftale-om-faelles-evaluering-af-den-regionale-vaekstindsats-2018-2021Redaktør