Saltvandsindsprøjtning i udvikling af sundhedsteknologi skal skabe vækst og job

​Vækstforum Hovedstaden vil investere op til 40 mio. i projekter, der bidrager til udviklingen af ny velfærds- og sundhedsteknologi. Investeringen skal skabe vækst og nye arbejdspladser i virksomhederne og bedre sundhedsløsninger til borgerne.

​Vækstforum Hovedstaden vil investere i innovative sundhedsprojekter med op til 40 mio. kr. fra EU’s strukturfondsmidler. Ansøgningsrunden sund vækst er netop skudt i gang, og organisationer, uddannelsesinstitutioner, kommuner m.m. opfordres til at søge.

– Det, der er vigtigt for mig er, at vi skaber flere arbejdspladser og bedre sundheds​løsninger til borgerne. Det kan f.eks. være en ny telemedicinsk løsning, der gør det muligt for ældre borgere at genoptræne i eget hjem efter en operation eller en ny robot, der er med til at forbedre arbejdsgange på hospitaler eller plejehjem. Med investeringen sætter vi skub i udviklingen af nye produkter, som borgerne får gavn af, og som vi også kan eksportere til udlandet, siger formand for Vækstforum Ho​vedstaden og regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S).

Sund vækst er valgt, fordi udvikling af innovative løsninger inden for velfærd og sundhed er et område, hvor virksomhederne i Greater Copenhagen – et samarbejde mellem de 46 kommuner og to regioner på Sjælland – i forvejen står stærkt. Det skyldes bl.a. en stærk tradition for samarbejde mellem hospitaler, virksomheder og uddannelsesinstitutioner. 

Initiativet skal ses i sammenhæng med, at erhvervsklyngen Copenhagen Healthtech Cluster (CHC) netop er skudt i gang. CHC er et nyt samarbejde, som samler centrale aktører og virksomheder inden for forskning, udvikling og salg af velfærdsteknologi. Sund vækst er dermed med til at understøtte de fælles ambitioner om markante satsninger, som ligger i Greater Copenhagen og CHC.

– Vores hospitaler er under pres for at levere flere og bedre ydelser for de samme penge. Samtidig oplever vi hård konkurrence fra udlandet om at tiltrække investeringer til forskning og virksomheder inden for velfærd og sundhed. Vi har derfor brug for store fælles satsninger, så vi også fremover kan bevare vores styrkeposition og tiltrække udenlandske investeringer og talenter til Greater Copenhagen til gavn for de borgere, der bor og arbejder her, siger formand for Vækstforum Hovedstaden og regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S).

Organisationer, uddannelsesinstitutioner, kommuner og hospitaler inviteres til at gå sammen med virksomheder og foreslå sund vækst- projekter, der skaber vækst og arbejdspladser i små og mellemstore virksomheder. Midlerne kan søges til store fælles projekter, der er rettet mod små og mellemstore virksomheder.  Der er ansøgningsfrist i november 2015, og Vækstforum Hovedstaden holder informationsmøde for potentielle ansøgere 14. april 2015 i København.

Om Vækstforum Hovedstaden

Vækstforum Hovedstaden består af 21 medlemmer og 8 observatører fra erhvervs​liv, viden- og uddannelsesinstitutioner, arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationer, kommuner og regionsrådet. Formand er Sophie Hæstorp Andersen, regionsrådsformand for Region Hovedstaden. Forummet bidrager til den Regionale Vækst- og Udviklingsstrategi og indstiller projekter til medfinansiering fra både regionens erhvervsudviklingsmidler og EU’s to strukturfonde, Regionalfonden og Socialfonden.

​Kontaktinfo

Formand for Vækstforum Hovedstaden og regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen via Region Hovedstadens pressevagt: 70 20 95 88.Redaktør