Nu kan du søge midler til smart vækst

​Vækstforum Hovedstaden har den 14. september 2016 vedtaget at søsætte en ny ansøgningsrunde, hvor der kan søges midler til at realisere projekter, der understøtter smart vækst.​

Der er mange spændende muligheder inden for smart vækst, men det er ikke alle projektidéer, der kan støttes. Ansøgningsrundens rammer kan læses herProjektidéen skal også understøtte regionens vækst- og udviklingsstrategi.​

Der kan søges midler på flere måder

​Der kan søges projektmidler fra EU's Strukturfonde inden for følgende prioriteter:
  1. Regionalfonden prioritet 1a: Styrket innovation i SMV’er (op til 5 mio. kr.)
  2. Regionalfonden prioritet 3: Energi- og ressourceeffektive smv’er (op til 6 mio. kr.)
  3. Socialfonden prioritet 1c: Iværksætteri og jobskabelse (op til 5 mio. kr.)
EU-tilskuddet kan ikke overstige 50 % af de støtteberettigede udgifter for projektet. Alle strukturfondsmidler skal matches med 50 % anden finansiering. 
Man kan søge regionen om at få medfinansieret maks. 25% af de 50% via de regionale erhvervsudviklingsmidler.

Der kan også søges om støtte til projekter alene via de regionale erhvervsudviklingsmidler, hvor der afsat op til 30 mio. kr. I den forbindelse skal projektidéen alene understøtte regionens vækst- og udviklingsstrategi.​


Redaktør