Stort vækstpotentiale for virksomheder ved at anvende big-data

Region Hovedstadens Vækstbarometer seneste tal viser, at der et stort vækstpotentiale for mange virksomheder i at udnytte offentligt tilgængelige data.

Mange virksomheder kender og bruger offentligt tilgængeligt data. Halvdelen af de adspurgte virksomheder har kendskab til dataportaler, der deler åbne offentlige data. Det viser samtidig, at der er potentiale for, at endnu flere virksomheder kan blive opmærksomme på dataportaler, så de kan være forberedte på og høste gevinsterne af fremtidens datadrevne samfund.

De virksomheder, der i dag anvender den offentlige tilgængelige data, er centreret i brancher som forsikring, finansiering, ejendomshandel og kommunikation, hvor man allerede benytter åbne data i større omfang. I andre brancher har anvendelsen ikke i samme grad fundet indpas endnu. Det kan evt. forklares med, at man endnu ikke har fået udviklet de gode use cases og forretningsmodeller endnu.

Vækstbarometeret viser samtidig, at det er de offentlige organisationer, som er på forkant med at dele eller sælge data. Her har hver 3. virksomhed delt eller solgt data til andre virksomheder via internetportaler. Det er positivt, at de offentlige organisationer går forrest i at skabe innovation og vækst gennem deling af data og forhåbentlig påvirke de private virksomheder til at tage del i denne udvikling.

Link til Vækstbarometret - big data

Fakta og tal

Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 virksomhedsledere i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden gennemfører undersøgelsen i samarbejde med Teknologisk Institut og Jysk Analyse. Spørgsmålene er stillet i marts-april 2017.

Redaktør