Indkaldelse af ansøgninger vedr. Team Vækst Danmark

​Syddansk Vækstforum i​n​​dkalder ansøgninger, som skal danne grundlag for senere EU-udbud af uddannelses- og sparringsforløb for vækstvirksomheder under navnet Team Vækst Danmark.​ Der er frist 1. september 2015.​​
Indkaldelse af ansøgninger under EU’s Regionalfondsprogram 2014-2020:

Syddansk Vækstforum indkalder ansøgninger, som skal danne grundlag for senere EU-udbud af uddannelses- og sparringsforløb for vækstvirksomheder under navnet Team Vækst Danmark. Via udbuddet bliver de(n) operatør(er), der skal udføre opgaverne under programmet, udvalgt.

Team Vækst Danmark er et landsdækkende initiativ. Denne indkaldelse gælder ansøgninger for fire regioner: Region Nordjylland, Region Midtjylland, Region Syddanmark og Region Hovedstaden. Region Sjælland indkalder ansøgninger for eget område fordi Region Sjælland har en særlig status som ”overgangsregion” ifølge EU’s definition, se mere her

Opgaverne vedrørende Team Vækst Danmark skal udføres af professionelle operatører, der bliver udvalgt via EU-udbuddet. Ansøger kan ikke selv påtage sig opgaven som operatør. Ansøger, der modtager tilsagn via ansøgningsrunden, skal altså udforme og sætte et EU-udbud i gang med henblik på at vælge en operatør. Derudover har ansøgeren ansvaret for administrationen af Team Vækst Danmark over for de bevilgende myndigheder i hele programperioden 2016-2018. Ansøger styrer aktiviteterne gennem kontrakt med operatør(er).

Fristen for at indsende ansøgninger er den 1. september 2015. Du skal sende ansøgningen via det elektroniske ansøgningsskema, der ligger på Erhvervsstyrelsens hjemmeside for Regional Udvikling.


Der er udarbejdet uddybende materiale om rammerne for initiativet.

Du finder ansøgningsmaterialet her

Du finder bilag om regional specialisering her 

Vil du vide mere om indkaldelsen, kan du kontakte nedenstående konsulenter fra Region Syddanmark:

Kasper Westh, Senior fondskonsulent
 E-mail: kasper.westh@rsyd.dk

Susanne Gren Svendsen, chefkonsulent
 E-mail: sgs@rsyd.dk

Tue Avbæk Larsen, udviklingskonsulent
 E-mail: tue.larsen@rsyd.dk 

Redaktør