Vækstforum Hovedstaden og Vækstforum Sjælland styrker vækstsamarbejdet

​Vækstsamarbejdet i Region Sjælland og Region Hovedstaden bliver styrket gennem en samarbejdsaftale. De to vækstfora ønsker med aftalen at samarbejde om nye strategiske erhvervssatsninger, som går på tværs af regionsgrænser og tager afsæt i fælles udfordringer.

Samarbejdsaftalen blev godkendt på møder i de to vækstfora den 20. juni og senest den 11. september, hvor Vækstforum Sjælland godkendte aftalen. Ambitionen med aftalen og et tættere samarbejde er at opnå synenergier på tværs af regionerne og fremme væksten i den danske del af Greater Copenhagen.

Region Sjælland og Region Hovedstaden er geografisk forbundet med et sammenhængende arbejdsmarked, erhvervsliv og infrastruktur på tværs af Østdanmark. Gennem samarbejdet i Greater Copenhagen har de to regioner allerede en række fælles samarbejder. Det er derfor oplagt, at de to vækstfora også styrker samarbejdet, hvor der er fælles interesser og mulighed for fælles initiativer.

De to regioner har forskellige styrkepositioner på erhvervsområder, som skal udnyttes til at skabe synergi mellem vækstindsatserne. Region Hovedstaden har især mange innovations- og forskningsmiljøer, som erhvervslivet i begge regioner kan trække på.

De to vækstfora ønsker, at de virksomheder og parter, som kan og vil udvikle sig, skal kunne benytte regionale erhvervsfremme tilbud i begge regioner. Virksomhederne skal opleve, at de uanset geografisk tilhørsforhold har mulighed for at deltage i aktiviteter, som kan medføre udvikling af virksomhederne, og regionsgrænserne ikke må opleves som en barriere for erhvervsudvikling. Aftalen åbner samtidig op for, at det skal være mulighed for fælles projekter i regionerne inden for erhvervsområdet.

Redaktør