Vækstforum Hovedstadens vækst indsatser 2014-2017

​Vækstforum har i perioden 2014-2017 investeret 315 mio. kr. i projekter. Det forventes, at 1340 nye job bliver skabt, 320 nye iværksættervirksomheder skabes, og 2500 studerende modtager undervisning i iværksætteri.

Som afslutning på den Vækstforum periode 2014-2017 er der lavet en afrapportering, der gør status over Vækstforum Hovedstadens indsats for at skabe vækst, beskæftigelse og praktikpladser i hovedstadsregionen. Afrapporteringen består af 8 fakta-ark, der afspejler, hvilke aktiviteter og projekter der er støttet i den seneste vækstforumperiode.

Fakta-arkene viser Vækstforums investeringer og forventede resultater indenfor ReVUS' fire væksttemaer grøn, sund, kreativ og smart vækst samt rammevilkåret kvalificeret arbejdskraft og internationalisering.

Fakta-arkene kan ses her.


Redaktør