Vækstforum lukker og slukker, men resultaterne lever!

De regionale vækstfora rundt om i landet lukker og slukker, også Vækstforum Hovedstaden, men resultaterne lever. Vækstforum Hovedstaden har på sit sidste møde 21. november investeret 105 mio. kr. i indsatser, der gavner virksomheder og bl.a. udsatte unge. På mødet blev der sat punktum for det 12 år gamle partnerskab, der har samlet erhvervsliv, forsknings- og uddannelsessteder, arbejdsmarkedet, kommuner og regionsråd om en fælles retning for udvikling og vækst i Region Hovedstaden.

Vent...

Vækstforum Hovedstaden har været et succesfuldt partnerskab – Vækstforum har vha. EU’s Strukturfonde investeret i indsatser for at skabe job og vækst i regionen. Alene i perioden 2007-2013 er der skabt 1.661 arbejdspladser og en meromsætning i 1.629 mio. kr. i virksomhederne i Region Hovedstaden. For investeringer, der er foretaget i perioden 2014 og frem, ser de første resultater mindst lige så lovende ud.

Et godt eksempel er projektet ’Den kreative og kompetente madscene’, som Vækstforum både har investeret regionale midler som EU-midler. Projektet er skabt af en samlet gruppe af centrale aktører fra den københavnske madscene, der på forskellig vis arbejder for bedre mad og en stærkere madbranche i hovedstaden og i resten af Danmark. Projektet har til formål at styrke kompetencer hos fødevarevirksomhederne og dermed styrke vækstpotentiale, fx via omlægning til mere økologi og bæredygtighed og/eller ved udvikling af produkter, koncepter og forretningsgange.

”Det syder og bobler med iværksættere, der vil være en del af madbranchen i hovedstadsområdet. Vi ser en rivende udvikling både i restaurantbranchen, der er en af de hurtigst voksende brancher overhovedet, og i en masse små opstartsvirksomheder, der laver drikkevarer, slik, brød, færdigretter og meget, meget mere.

Ved hjælp af investeringer fra Vækstforum har vi i Fremtidens Madscene på nuværende tidspunkt inspireret 120 virksomheder til at tænke mere vækst, udvikling og bæredygtighed. Projektet er halvvejs, og inden afslutningen i april 2020 vil vi i alt have haft 240 virksomheder igennem et eller flere forløb. Projektet henvender sig til hele værdikæden og har forskellige tilbud til alt fra producenter, restauranter, street-foods, catering og grossister. På de forskellige forløb lærer virksomhederne – ejerne, lederne og medarbejderne – om at tænke nye udviklingsmuligheder i både produkt, koncept og forretning, afsøge nye afsætningsveje og lære mere om hele værdikæden, samt at tænke bæredygtighed, lokale varer og økologi – og måske endda igangsætte en reel omlægning,” siger direktør i FOOD, Pelle Øby Andersen.

Formanden for Vækstforum Hovedstaden, regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen afslutter: ”Danmark har brug for en stærk hovedstad for at kunne sikre vækst og udvikling også i fremtiden. Mange stærke partnerskaber er bygget om omkring indsatserne i Vækstforum Hovedstaden, som vi gerne havde fortsat med at udbygge under en national strategi for erhvervsfremme. Det er let at frygte, at en centralisering af midlerne til erhvervsfremme i én national bestyrelse vil betyde en svækkelse af udviklingen af hovedstadens erhvervsliv. Derfor er det også fortsat en vigtig opgave for alle parter i Vækstforum Hovedstaden at tage ansvar for hovedstadsregionens fortsatte udvikling, og samle interessenter om fælles indsatser. ”

Fakta

Vækstforum indstillede i perioden 2014-2018 projekter til medfinansiering​ fra to af EU's Strukturfonde, samt fra regionens egne udviklingsmidler. ​ Der blev således investeret  knap 320 mio. kr. fra EU's Strukturfonde og ca. 50 mio. kr. årligt i bedre vækstvilkår for små og mellemstore virksomheder og kompetenceudvikling af medarbejdere.

For yderligere information

Regionsrådsformand, Sophie Hæstorp Andersen, via Region Hovedstadens pressevagt, tlf. 70209588

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor