Vækstforums evaluering

Vækstforum besluttede på mødet den 11. august 2013, at evaluere Vækstforums resultater og arbejdsform.

Dermed gør evalueringen status for den forgangne periode og giver samtidig  det kommende Vækstforum et solidt afsæt for det videre arbejde i 2014.
Sekretariatet har derfor gennemført en række kvalitative og kvantitative analyser af Vækstforums arbejde i samarbejde med eksterne konsulenter.

Evaluering af Vækstforums arbejde og resultater viser, at hovedstadsregionen på mange områder er på vej i den rigtige retning i forhold til realisering af visionen for hovedstadsregionen 2020 i Erhvervsudviklingsstrategi 2011 – 2013:
”Hovedstadsregionen er Nordeuropas mest globale og konkurrencedygtige metropol, hvor mennesker og virksomheder i innovative partnerskaber omsætter viden, velfærd og bæredygtighed til vækst.”

Læse rapp​o​​​​r​te​n her

Redaktør