Vi siger ja tak til innovative virksomheder!

Et indlæg bragt i Frederiksborg Amts Avis den 19. april fra Vækstforum Hovedstadens formandskab fremhæver nye tal fra Erhvervsstyrelsen om innovationsindsatsen og understreger de regionale vækstforas rolle heri.

Vent...

Region Hovedstadens virksomheder skulle meget gerne skabe vækst og udvikling også i fremtiden – både de små og mellemstore virksomheder (SMV’er) såvel som de store. Men nye tal viser, at det  særligt er  de små og mellemstore virksomheder, der klarer sig fint i denne sammenhæng.

I Vækstforum Hovedstaden har vi fokus på at fremme innovation, iværksætteri og skabe kompetenceudvikling i regionens små og mellemstore virksomheder, og der er i den tidligere periode investeret en del af midlerne i programmer, som netop skal løfte innovationsevnen hos iværksættere og SMV’er.

Innovation i virksomheder er så vigtig, fordi det er med til at sikre fremtidig vækst, nye eksportsuccesser og nye arbejdspladser. De regionale vækstfora investerer en tredjedel af deres midler i programmer, som netop skal løfte innovationsevnen hos iværksættere og SMV'er. Og resultatet taler for sig selv: Ca. 9.500 virksomheder er blevet mere innovative efter deltagelse i regionale vækstindsatser, og ca. 7.000 er desuden begyndt at anvende ny teknologi, viser tal fra Erhvervsstyrelsen.

Vores virksomheder skulle meget gerne skabe vækst og udvikling også i fremtiden - både de små og mellemstore virksomheder (SMV'er) såvel som de store. Nye tal viser, at det særligt er de små og mellemstore virksomheder, der klarer sig fint i denne sammenhæng.

Innovation i virksomheder er så vigtig, fordi det er med til at sikre fremtidig vækst, nye eksportsuccesser og nye arbejdspladser. De regionale vækstfora investerer en tredjedel af deres midler i programmer, som netop skal løfte innovationsevnen hos iværksættere og SMV'er. Og resultatet taler for sig selv: Ca. 9.500 virksomheder er blevet mere innovative efter deltagelse i regionale vækstindsatser, og ca. 7.000 er desuden begyndt at anvende ny teknologi, viser tal fra Erhvervsstyrelsen.

Eksperter fra DTU

Et godt eksempel fra Vækstforum Hovedstaden er indsatsen Smart Innovation. Indsatsen retter sig mod SMV'er, som beskæftiger sig med grøn, sund eller smart vækst. DTU Science Park kobler eksperter fra DTU med virksomhederne. Her får de sparring i forhold til at udvikle smarte produkter og services. På den måde bliver der skabt en videnbro mellem universitetsmiljø og virksomheder til gavn for begge parter. Bag regionale indsatser som Smart Innovation står erhvervsliv, videninstitutioner, arbejdsmarked, kommuner og regionsråd, som samlet i Vækstforum sætter retningen for udvikling og vækst i hovedstadsregionen.

Unik forretningsmodel

Et konkret eksempel er en virksomhed, der arbejder med oversættelse. De har ved at deltage i Smart Innovation fået hjælp fra DTU til at videreudvikle og forbedre den digitale platform, som er central for deres services. Ved at få adgang til universitetets ekspertise har de i dag en unik forretningsmodel, hvor de ved hjælp af Big Data meget hurtigt kan videregive indkomne opgaver til de bedst egnede oversættere. Det er medvirkende til, at de nu er blandt de hurtigst voksende virksomheder inden for deres branche internationalt set.

Selvfølgelig er det op til den enkelte virksomhed at gribe mulighederne og selv lægge sig i selen for at sikre egen succes. Men ønsker vi fra politisk hold en region med vækst og øget beskæftigelse, er det en god idé at bakke virksomhedernes bestræbelser op med fælles regionale initiativer, som kan hjælpe virksomhederne på vej.

  • Sophie Hæstorp Andersen, formand for Vækstforum Hovedstaden
  • Marianne Thellersen, koncerndirektør DTU
  • Christian Grønnemark, fællesformand HK Hovedstaden
  • Niels Ulrik Amdal, Dir. Corporate Affairs, Glaxo Smith Kline
  • Peter Schelde, adm. dir. Comwell Danmark
  • Lars Gaardhøj, formand for erhvervs-, vækst- og forskningsudvalget i Region Hovedstaden

Indlæg

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor